Các loại KEO DÁN GIÀY

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Nhìn chung, có ba loại keo dán giày phổ biến nhất đó là KEO DÁN 405A, KEO GIA NHIỆT HP-333 và KEO ĐA NĂNG SIÊU DÍNH SUPER PRO. Mỗi loại keo sẽ dựa trên các thành phần hoạt tính được sử dụng để tạo ra chất kết dính.