KEO PHUN

Keo phun siêu dính Sư Tử Vàng không sử dụng Toluene , không mùi , không màu, không gây độc hại cho người sử dụng

Keo phun siêu dính Sư Tử Vàng không sử dụng Toluene , không mùi , không màu, không gây độc hại cho người sử dụng